Bijdragen aan een duurzame samenleving

1

Op deze website vindt u de lijsten met de duurzame financiële producten. Deze lijsten bevatten de beleggingsproducten, spaarproducten en kredieten die als ‘duurzaam’ of ‘maatschappelijk verantwoord’ worden gecommercialiseerd op de Belgische markt.

Deze producten dienen te voldoen aan de voorwaarden vermeld in de Febelfin aanbeveling inzake duurzame financiële producten.
In de aanbeveling staan de minimale kwaliteits- en transparantievereisten die het duurzame karakter van de producten moeten garanderen.

Het duurzaamheidsdossier van een product bevat alle informatie die de klant nodig heeft om na te gaan op welke manier het product het begrip 'duurzaamheid' invult, en om te beoordelen of deze invulling aansluit bij zijn persoonlijke overtuigingen.

Het dossier bevat 3 delen:

Aanbeveling aan Febelfin-leden betreffende de minimumcriteria voor producten die als ‘duurzaam’ of ‘maatschappelijk verantwoord’ worden gecommercialiseerd

Er is nog geen voorpagina-inhoud aangemaakt.